Opublikowano

Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Określenie Prosument to połączenie wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Kilka lat wstecz instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale również problem z magazynowaniem nadwyżki. Koszt zakupu i utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub cierpią na ciągłe przerwy w dostawie Energi elektrycznej z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Ważne: sieć energetyczna nie może magazynować energii. Taka nadwyżka przesłana do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym ma możliwość odebrać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci energetycznej określa, w jakim okresie przekazana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak ważne jest dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. aby umowa z operatorem mogla być właściwie rozliczona konieczna jest zamiana liczników energii na dwukierunkowe