Opublikowano

Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Określenie Prosument to połączenie wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Kilka lat wstecz instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale również problem z magazynowaniem nadwyżki. Koszt zakupu i utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub cierpią na ciągłe przerwy w dostawie Energi elektrycznej z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Ważne: sieć energetyczna nie może magazynować energii. Taka nadwyżka przesłana do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym ma możliwość odebrać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci energetycznej określa, w jakim okresie przekazana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak ważne jest dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. aby umowa z operatorem mogla być właściwie rozliczona konieczna jest zamiana liczników energii na dwukierunkowe

Opublikowano

Ogrzewanie z fotowoltaiki , a nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i miewa poważny problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje tak zwana umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii występującenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu widzenia osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który sporo wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kilka lat. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie stratę. Głównym powodem nadwyżki energii jest kupienie instalacji o zbyt wielkiej mocy w stosunku do potrzeb na energię elektryczną.

Sprzyjają temu:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub świadome naciąganie kupującego – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest mało, mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– nowe urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia :ED.