Opublikowano

Kabel samoregulujący się Selftec DW

Kable grzewcze samoregulujące się mają duży obszar stosowania. Możliwe jest stosować je jako układ zapobiegający zamarzaniu do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do ochrony przed zamarzaniem układów rur, zaworów. Można umieścić je z zastosowaniem taśmy przyklejając nitki przewodu podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od potrzebnej mocy do ochrony rury.
Rury i systemy rur można też ochronić przed marznięciem przez wpuszczenie kabla grzewczego do wewnątrz rurociągu. Taki sposób montażu może być zastosowany w rurach będących już w eksploatacji i nie wymaga naruszenia osłony cieplnej lub poprowadzenia nowych przepustów. Taki rodzaj aplikacji jest możliwy też w układach rur znajdujących się pod ziemią.
Wyjątkowym typem kabla grzejnego samoregulującego wykorzystywanym do zaznaczonego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem i certyfikat PZH pozwalający na ułożenie go w rurociągach z wodą do picia.
Przewód grzejny SelfTec DW dostarczany jest w długościach na zamówienie do samodzielnego zakończenia. Przewód można ciąć na potrzebne odcinki. Umożliwia to pełną swobodę wykorzystania. Jedną z kluczowych zalet kabla jest
sposobność układania w już istniejących instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności demontażu osłony cieplnej.
Selftec DW może być użytkowany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w kawałku o maksymalnej długości 60m.