Opublikowano Dodaj komentarz

Dotacje do ekologicznych źródeł energii cieplnej

Smog to efekt polegający na pojawianiu się zapylenia powietrza z powodu działalności człowieka oraz występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak mgła oraz brak wiatru. Wszystkie te czynniki wpływają bardzo niekorzystnie na samopoczucie ludzi. Chcąc zmniejszyć wskaźniki zanieczyszczeń w powietrzu, władze dużych miast wdrożyły narzędzia służące propagowaniu stosowania ekologicznych źródeł energii. W związku z zagrożeniem smogowym podczas miesięcy zimowych Zarząd Województwa Śląskiego zarządził uchwałę której celem jest refundację wymiany posiadanego kotła węglowego na nowoczesny, bardziej czyste źródło ogrzewania. Program dotyczy osób fizycznych mieszkających na obszarze województwa, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Refundacja obejmuje instalację układu grzewczego ze współudziałem odnawialnych źródeł pozyskania c.w.u. t.j. pompy ciepła lub kolektory słoneczne. Maksymalna suma dotacji to 25 procent kosztów i dotyczy systemu z udziałem pieców gazowych, olejowych, na prąd, kotłów zasilanych paliwem stałym z podajnikiem kategorii piątej oraz pomp ciepła. Prośbę o refundację należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.