Opublikowano Dodaj komentarz

Termostat QuickSWITCH – w jakich sytuacjach będzie właściwe ją zainstalować

Głowica jest urządzeniem nadzorującym funkcję zaworu termostatycznego lub wkładki termostatycznej. Od jej czułości i prędkości działania zależy ekonomiczność ogrzewania. Tym z najbardziej oszczędnych rozstrzygnięć jest wyposażenie systemu grzewczego w głowicę Danfoss quickSWITCH. W głowicy gaz jest czynnikiem, który odpowiada na zmiany temperatury. Czujnik z gazu ociepla się i oziębia szybciej niż ciecz stosowana w popularnych głowicach. To dzięki tej szybkiej reakcji możemy zmniejszyć zużycie energii o 15-20% Termostat z czynnikiem gazowym powinien być zainstalowany szczególnie tam, gdzie mamy drugie źródło ciepła. Są to miejsca, gdzie oprócz standardowego C.O. występują dodatkowe czynniki generujące ciepło. Przykładem jest salon z dodatkowym piecykiem i ogrzewaniem opartym na grzejnikach. Dzieje się tak dlatego, że piecyk w owym wypadku generuje ponadplanowe ciepło i nie ma potrzeby, by grzejnik funkcjonował kompatybilnie z ustawionymi parametrami. Podobna sytuacja występuje w kuchni, kiedy podczas przygotowywania posiłków lub sporządzania wypieków powstaje ponadplanowe ciepło. W wypadku łazienek, pomieszczenie dogrzewane jest po długotrwałej kąpieli lub używaniu lokówki. Krótsza reakcja termostatu QuickSWITCH pozwala na maksymalne użytkowanie ponadplanowego źródła ciepła. Daje możliwość także dostosować ciepło w pokoju do oczekiwań użytkowników. Głowica QuickSWITCH produkowana jest na już wycofane i obecnie produkowane zawory Danfoss.Występuje w odmianie z czujnikiem wyniesionym, dzięki temu możemy ją zamontować również w okolicznościach, gdy odbiór ciepłoty na kaloryferze jest nie możliwy. Wersja wzmocniona wyposażona w ochronę przed złodziejami i grzebaniem przy głowicy.