Opublikowano

Kable grzejne do dachów i rynien

Przewód grzewczy VCDR to elektryczny kabel przeznaczony do montowania na krawędzi dachów, w rynnach i rurach spustowych. Wykorzystany prawidłowo zapobiega zamarzaniu wody w korytach i rurach dachowych, tym samym przeciwdziałając defektom instalacji, gromadzeniu się śniegu i lodu, tworzeniu się sopli oraz tworzeniu zacieków na fasadach budynków.
kabel grze
Kable grzejne VCDR są produkowane w gotowych odcinkach długości od 9m do 175m. Są to kable jednostronnie zasilane, nie ma potrzeby ich ciąć i zarabiać, wykończone są przewodem zimnym. Wystarczy nitkę przewodu rozłożyć w miejscu montażu i podłączyć go do zasilania 230V puszki, gniazdka ? po dorobieniu wtyczki, lub programatora.
By system kabli grzejnych był skuteczny i sprawny, trzeba dobrze wybrać ilość kabli i moc montowanego przewodu uwzględniając usytuowanie budynku w danej strefie klimatycznej. Wybór opiera się o tabelę udostępnianą przez producenta obejmującą dane o miejscu montażu, strefie klimatycznej i odpowiadających temu długości przewodów.
https://youtu.be/gTcOQNusu0Q