Opublikowano Dodaj komentarz

Przewody do ogrzewania betonu

Niska temperatura otoczenia komplikuje działanie związane z wylewkami zaprawy cementowej. Wiąże się to ze spowolnionymi procesami utwardzania cementu. Skutkiem tego zaprawa może nie osiągnąć przewidywanych cech, zwłaszcza wytrzymałości. Istnieją właściwe zabezpieczenia przed takimi następstwami. Przez odpowiednie zasłonięcie przed utratą ciepła oraz podgrzewanie betonu następuje redukcja negatywnych skutków oddziaływania obniżonych temperatur. Do podgrzewania betonu wykorzystuje się elektryczne przewody grzewcze Elektra BET. Instaluje się je w celu ochrony przed zamarzaniem nowej zaprawy cementowej oraz do redukcji czasu dojrzewania betonu. Kabel wystarczy przyczepić do struktury metalowej. Następnie całość oblewa się betonem a przewód przyłącza do instalacji. Po zagęszczeniu zaprawy wystarczy przeciąć kabel. Kable Elektra BET sprzedawane są o mocy 40W/m. Sposób rozłożenia wybiera się w zależności od rodzaju szalunku oraz grubości izolacji. Powszechnie montuje się 4-5 metrów przewodu na każdy m2 konstrukcji. Wytwórca udostępnia specjalną tablicę z wykazem doboru odpowiedniego przewodu do panujących warunków. Przewody do betonu dedykowane są do nieprzerwanej pracy przez czas czterdziestu dni