Opublikowano Dodaj komentarz

Przewód grzewczy samoregulujący Elektra ø6x8mm

Przewody grzewcze samoregulujące Elektra ø6x8mm 16W to kable zmiennooporowe używane jako system zapobiegający zamarzaniu do instalacji rur i rurociągów, rur dachowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz pozostałych detali mechanicznych. Wykorzystuje się je do montowania wprost na ochranianym detalu. Samoregulowanie bazuje na umiejętności do wydzielania niestałej ilości energii cieplnej zależnie od warunków otoczenia. Gdy zmniejsza się temperatura, przewody zwiększają własną moc grzewczą i odpowiednio ją zmniejszają, gdy temperatura wzrasta. Zmiany mocy grzewczej występują jedynie w punktach różnicowania się temperatur, więc kable mogą się łączyć i krzyżować i nie zagraża im przegrzanie. W zależności od parametrów instalacji montuje się różne kable samoregulujące Elektra ø6x8mm. Zestawy Elektra ø6x8mm o mocy 16 W/m zawierające przewód zakończony przewodem zasilającym i wtyczką dedykowane są do samodzielnego montowania na niewielkich odległościach lub pozostałych miejscach wymagających nagłej interwencji. W dużych instalacjach, stałych, wykorzystuje się przewody dopasowane na optymalne odcinki (z bębna) wraz z ekstra regulatorem funkcjonowania kabla. Wielkości maksymalne odcinków przybliża tabela z parametrami wytwórcy. Kabel grzejny Elektra ø6x8mm 16W mimo możliwości samoregulujących pracuje również w dodatnich temperaturach środowiska i pobiera pewną ilość prądu. Wykorzystanie prawidłowej regulacji dodatkowej wyeliminuje pobieranie energii w sytuacjach, kiedy nie jest obowiązkowa praca kabla.