Opublikowano

System kominowy z plastiku – do nie żart

Dotychczas montowane systemy powietrzno-spalinowe, podparte na podzespołach ceramicznych, znacząco wpływały na koszt całego układu. Mogły kosztować nawet 5-10 tysięcy. Obecnie wytwarzane kotły na gaz kondensacyjne umożliwiają nam zaoszczędzenie wydatków. Spaliny wytwarzane przez nowe kotły uzyskują temperatury na tyle niewielkie, że ewentualne jest użycie układów opartych na rurach z polipropylenu. Ruch spalin wymuszany jest przez wirnik w kotle. Dzięki temu piec pracuje stabilnie i nie musimy się głowić tzw. ciągiem kominowym, jak to było w dawno produkowanych modelach kotłów. Fabrykanci pieców proponują układy kominowe własnej produkcji. Da się także zakupić mniej kosztowne zamienniki. Często montowanym rozwiązaniem jest schemat instalowany w otworze kominowym. Schemat takowy produkuje wydatki wielkości 1000-1500 zł. W przypadku montażu takiego systemu w budynku wielorodzinnym – koszty zwiększają się z powodu długości przewodu. W wypadku domu osobno stojącego o sile do 21kW możemy sporo zaoszczędzić wyprowadzając spaliny poprzez ścianę. W takim wypadku koszty kształtują się w granicach 300-500 zł. Takie rozwiązanie właściwe jest także dla hal produkcyjnych i pomieszczeń magazynowych wolno stojących. W tym wypadku nie ma ograniczeń co do mocy pieca. Kiedy przebudowujemy układ grzewczy da się wykorzystać obecny przewód kominowy i nim odprowadzać gazy spalinowe, a świeże powietrze do pieca doprowadzić niezależną rurą. Wówczas tworzy to układ rozłączny 2x80mm. Niezależnie od tego czy wyprowadzamy system powietrzno-kominowy do boku budynku, czy w kominie czy rozdzielnie. Przy kotle o dużej sprawności ten koszt znacznie maleje z uwagi na użycie rur z polipropylenu.