Opublikowano

Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie regulacji nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy i pojemności o spełnianiu określonych obowiązków w zakresie sprawności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy główne obszary: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), nakaz wykorzystywania etykiet energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz wymóg udostępniania informacji technicznych produktu (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive narzuciła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg przekazywania razem z produktem etykiet określających klasę energetyczną. Podstawą tego przepisu jest umożliwienie nabywcy końcowemu porównania urządzeń na podstawie jednolitych, zrozumiałych i sugestywnych dla niego właściwości. Etykieta jest unormowana, dokładnie określona i pokazująca konkretnie pokazane informacje. Powinna być umocowana w punkcie widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni urządzenia, jak też w materiałach promocyjnych czy ofertach oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających koszty oraz zużycie energii. Ponadto powinna być opisana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania wnętrz dla przykładowego modelu w warunkach klimatu umiarkowanego. Klasy wydajności są jasno sprecyzowane i odniesione do obliczanej, odrębnie dla wybranego sprzętu, sprawności średniorocznej. Opisywana dyrektywa też nakłada obowiązek na producentów i importerów, którzy muszą do sprzedawanego kotła gazowego dołączyć etykietę z klasą energetyczną kotła gazowego oraz kolejną ? dla kompletu tzw. karta zestawu. Służy ona do obliczenia efektywności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać utworzony z użyciem danego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importer musi dostarczyć podstawowe etykiety dla swoich hurtowników tak, by mieli możliwość tworzyć własne zestawy, bo to na nich spoczywa ten obowiązek (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).